Page 9 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 9

 Tak til
Hver Gang vor Viden om Kvabbe bliver øget, rejser der sig endnu flere Spørgsmaal. Denne bog præsenterer et ud­ valg af Tekster som Forskerne mener at have decifreret, ledsaget af Billeder fundet i føromtalte Kasse.
Vi vil gerne dedikere her­ staande Værk til de 3 Kvab­ bologer Ib Børge, Herbert Von Hörenschade og Jack Ledning. Uden deres ihærdige og uegennyttige Indsats ville Verden sandsynligvis ikke have den fjerneste Anelse om Kvab­ bens Mysterier.
Der skal ogsaa rettes en stor tak til forlaget Piscator Libri for
deres tro paa Projektet, og de­ res store Erfaring i at optimere og reproducere Originalma­ terialer i daarlig Bevaringstil­ stand.
Forfatterne - København 2011
9
   7   8   9   10   11