Page 7 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 7

 Det er en stor Ære for Dansk Kvabbologisk Institut hermed for første Gang at kunne præsentere resultaterne af de seneste Aars Forskning om­ kring Fænomenet Kvabbe i en samlet dansk Udgivelse. Interessen for de kvabbo­ logiske Studier har som be­ kendt i de senere Aar været i glædelig fremgang og et sam­ let illustreret Værk, ledsaget af farvelagte Tavler har derfor været stærkt savnet. Vi haaber med denne Udgivelse at kunne opfylde Behovet, og samtidig være med til yderligere at ud­ brede Kendskabet til Kvab­ bologien.
Indtil fornylig kendtes Kvabbes Bog kun i meget fragmentarisk Form,mennyereforskninghar gjort store Landvindinger, og det er derfor nu for første gang muligt at udgive en Samling af Tekster og Illustrationer, der sandsynligvis giver en smule Overblik over en af hvor tids største Mysterier ­ Historien om Kvabbe.
Baggrund
I 1983 blev man i det indre Nørrebro opmærksom på en besynderlig Musik, der ind imellem kunne høres i Gal­ lerier i Omraadet.
F OROR D
7

   5   6   7   8   9