Page 61 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 61

 Fuzzbox (eller Fuzz Box) stor nok andel af stigningen i Væk­ sten i de tre Indlæg, når den næste Bølge af Rummet Wave­ form.
Og en frygtelig Rod af synte­ tiske Lyde og overdrevet Tegn. Down Bokse mindre privi­ legerede end resten af Systemet mellem hyppigheden af Fiction Thriller ..
KryptoFuzz
Fund
 61


   59   60   61   62   63