Page 60 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 60

 En Lidelse, der ofte og uden Naade rammer ja næsten hver en Kvabbe, er uden Sidestykke i den store Natur. Den kendes af gemene Mand som Blaat Ærmerør eller under dens rette Navn; Brachium Hüttemeirii Denne Hudsygdom viser sig især hos fuldvoksne og lettere anløbne Eksemplarer af Kv­ abbe. Det første synlige Tegn er som Regel en let Rødmen paa Albuen, hvilket er forta­ aeligt, da Sygdommen udeluk­ kende angriber de Øvre Eks­ tremiteter. Alt som Tiden gaar udvikler Tilstanden sig til smaa saar for til sidste at naa det
Stade, der har givet Sygdom­ men sit Navn i Folkemunde: Dannelsen af Rørlignende Plastik Futteraller, som i værste Tilfælde kan dække en hel Arm. Da der ikke eksisterer en saakaldt Kur, kan der ikke anbefales andet end, at Pati­ enten køber noget pænt til sig selv, og, ja, at det gaas væk.
Blaat Ærmerør
(Brachium Hüttemeirii)
 60


   58   59   60   61   62