Page 39 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 39

 Oprindelse
Note fra Gammel Dansk Ordbog (http://gammeldanskordbog.dk/forside/ord?search_both=kvabbe&søg=Søg)
Nedenstaaende Note er et Eksempel på den tidlige Kvab­ beforskning. Noten er hentet fra Gammel Dansk Ordbog. Bemærk ordet “allota”. Be­ tydningen af dette er uvis. Muligvis skal der staa “Allo­
tria”, eller “Aloha”. Desværre fremstaar meget af den tidlige Kvabbe­forskning idag som yderst utilgængelig.
Glosser 14, 3 maa henvise til en slagsLæbepomade.
 39

   37   38   39   40   41