Page 38 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 38

 og fortalte bl.a. : “Jeg tror Dem, naar De siger, at Teksten ikke giver mening paa dansk. Jeg kan ikke dansk. Det kunne Oversætteren heller ikke. Ingen kunne en flyv- ende Kommandofis de sidste Dage i Bunkeren. Og Kvabbe-stemplet - ja, jeg hørte jo de høje Herrer i Thule-selskabet tale om noget, de kaldte “Kvabbe” og “Kvabismus”. Tit. Jeg begreb ikke meget. De maa forstaa, vi var jo voldsomt paa- virkede dernede, allesammen. Vi
lavede noget, vi kaldte en “Spit- zencremer” - en blanding af Amfe- tamin, Cyankalium og noget andet giftigt Stads fra IG Faben. Det hele skyllet ned Schnaps fra Polen. Personligt blev jeg først klar over, at Krigen var slut omkring min Fød- selsdag sidst i august 1945. Da var der ikke mere Spitzencreme...”
[Tyskland kapitulerede i beg­ yndelsen af maj ‘45 ­ red.]
 38   36   37   38   39   40