Page 32 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 32

 32
se, hvor Dr. Abus fremstaar som en uhyre produktiv og alsidig Forsker.
Paa Figur 23 paa følgende Side ses Professor J. M. C. V. Tour du Quab.
Prof. Tour er idag mest kendt for opfindelsen af en vandret opspændt Snor, kaldet Tour-Snoren - i dag- lig Tale blot Tøre-Snoren. Paa det orginale og meget smukke Billede ses Professor Tour siddende afslappet med Ansigtet vendt mod Beskueren. I Reflektionerne i den afklædte Pro- fessors Briller anes hans Tøj anbragt på en Tour-Snor. Denne Detalje aabner for Spørgsmaalet om hvorfor Professoren har et skælmsk smil over de sarte læber. Er det Kunstneren (der desværre er ukendt) og dermed Publikum, som Professor Tour smil- er til, eller smiler han, fordi han
betragter sin geniale opfindelse. Et pikant Mesterværk.
Udover disse 3 Personer, finder vi flere Forfattere af Illuminations- skifterne. Desværre er det Paa Grund af Materialets Tilstand umuligt at verificere, om der bag disse Navne befinder sig Personer ,der reelt har levet, eller om der er tale om mere eller mindre Mytolo- giske Personer, som Kvabbologien er saa rig paa.

   30   31   32   33   34