Page 31 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 31

 De Saakaldte Illuminations- Skrifter menes at være resultatet af en tidlig Generation af Kvabbe- Forskere. Desværre gik Størstedelen af Manuskripterne tabt under det store Strømsvigt i 96.
Størsteparten af Illuminations- teksterne fremstaar derfor idag mere gaadefulde end oplysende. Takket være Kvabbe-Forskningens seneste Landvindinger, er det imidlertidlykkedesatklarlæggeen smule om de 3 vigtigste Sagnfigurer indenfor Kvabbologiens tidligste Faser.
Paa Figur 22 ses et Billede af Profes- sor Jaque du Cable IX.
Hans største Interesse var Na- turen, og Hovedværket var “Kvab- bale Natura” - et digert 20 binds- Værk, der desværre nu er gaaet tabt.
Professor Cable er i Dag mest kendt som Opdageren af Oraklet i Kvabx og som den, der først forstod Betyd- ningen af denne Kilde til Visdom og Skæmt.
Cable var i mange Aar Leder for Afdelingen.
Paa Farvetavle 1 ses Docteur Ber- nard Abus de Sporadique - en ukuelig og energisk Forsker in- denfor elektriske Udladninger, med Speciale i Lydens Bevægelser. Dr.Abus’Navnerknyttettilen lang Række meget forskelligartede Manuskripter. Dette har ført til at der er i nyere Kvabbe-forskning er rejst tvivl om hvorvidt Dr. Abus virkelig er Forfatter til flere væsentlige Dokumenter. I denne Udgivelse vil vi imidlertid funde- re os paa den traditionelle Opfattel-
31   29   30   31   32   33