Page 27 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 27

 Jeg sejler til Templet, hvor Guderne er samlet for at stirre paa deres Ansigter i dybe Søer. I min Baad Sjæle af Aarene sej­ ler med mig. Haaret staar paa Hovedet i vinden. Jeg hører Sprøjt Aarer som Sprængning af en tynd blaa Shell. Kvabbe holder en Haand paa Roret. Sikke en Rejse, jeg har lavet, de Ting jeg har set. Vi glider til Midten af Søen. Giv mig en Kop Mælk og Kage eller Brød. Giv mig en Kande Vand og Menneskekød. Giv mig Luft til at Aande og en stærk Sejlads Vind, naar jeg stiger op fra Underverdenen.
En Ahorn stiger hvidt fra Floden, fylder sig med Vand og Luft. Fyld mig med Vand og Luft. Jeg er blaa Æg af
den store Kagler og jeg snuser Luften. Jeg vokser op og lever. Jeg aander og lever. Paa Bred­ den af Diller, fylder Himlen med Fugle og Sejl af Baade svulme som Lungerne.
 27   25   26   27   28   29