Page 49 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 49

 Kvabbagmitten er Typen som staar paa Gulvet fordi det drypper, og Kvabbagmit For­ mation opstaar kun under visse PR Forhold inde i Hjernens Receptorer.
Hvis Opmærksomheden daler og Omtalen udebliver, svinder Kvabbagmitten ind og bilver helt sort og lille som en Ært.
Kvabbaktitten nævnes første Gang (dog ik ke ved Navn) af den romerske Naturhis­ toriker Pliny i en Tekst som ogsaa nævner Kvabbagmit­ ten og Søjler, ikke at det har noget med Sagen at gøre, og
henviser til, at de dannes ved Vand Dryppen og andre Ud­ skejelser. Betegnelsen “Kvab­ baktit” bruges første Gang i det 17. Aarhundrede af den danske Fysiker Ole Orm, som skabte Ordet ud fra den græske Rod Kvablasse Ozo Fallera (σταλάσσω) “at kvabbe”.
Se Farvetavle 2
Kvabbagmit
(KV2AlBBSi3O8)
49   47   48   49   50   51