Page 35 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 35

 sion gennem Gassen Medium og Hastigheden af Temper­ aturændringer.
Er der noget andet end det samlede Antal Lydbølge Vibra­ tioner er blevet foretaget. Æn­ dringer i Længden Frekvens Lydbølger. Lang Bølgelængde lavfrekvent eller bas Lyd, og dem med høj Frekvens korte Bølgelængder, eller høj Tone.
Base
Der er grundlæggende tre Ting, som Stemme Behov. De er Kilden, kan du sende Stemme, et Instrument, som Lyd kan overføres (saasom Vand, Luft, osv.) og modtager eller Sensoren til at modtage Lyd. Naar en fysisk Objekt gennem Luften Aarsager Vi­ brationer, som komprimeret Luft Bølge. Disse Bølger rejse
Figur 24:
Analog Lydfladolator.
Bemærk, at Lyden er blevet grun- digt omrørt, inden Den hældes i Dimsen.
 35   33   34   35   36   37