Page 18 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 18

 18
“Jeg tager min tiltro til den mægtige Kvabbe, den barm­ hjertige treenighed, hvis genkomst skal oversvømme verdensmarkedet med skin­ nende og uimodstaaelige tingeltangelting.
Dette er sandeligt de sidste tider.” *
* Udgivers Note:
Denne tekststump menes at være et fragment af en meget tidlig udgave af Dr. Ribakorans Profeti, som er gengivet paa foregaaende side. Der hersker bland forskerne uenighed omkring ordet Tingeltangelting. Nogle oversættelser har slet og ret her: Tang!
KVABBES BOG
(2,11)
   16   17   18   19   20