Page 13 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 13

 Hvad ville Verden vel være uden Kvabbe! ­ Hvor meget fattigere på Stemninger, Paa Indtryk, paa Glæde og Opliv­ else! Naar Digteren istemmer Foraarets Pris, eller han synger om de skiftende Aarstider, maa han næsten altid have et par Kvabber med, for at fuldende Billedet og give det den rette Tone.
Intet Under derfor, at Kvabbe fremfor nogen anden Musikgruppe har vakt vor Opmærksomhed og holdt den fangen i stedse stigende Grad. Thi jo mere vi betragter og lytter til dem, jo nøjere vi stu­ derer enhver Enkelthed, desto sælsommere og indholdsrigere bliver alt, hvad der vedrører disse elektriske Pedalbetvin­ gere.
INDLEDNING
 13   11   12   13   14   15